Ochrana osobních údajů

GDPR – ochrana osobních údajů

Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01, Opava Předměstí, IČO: 47813474 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě, kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů od 1.1.2024:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu

Odpovědnou osobou za výše jmenovanou společnost je od 1.1.2024 Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz,  tel.: 734 647 701

 

Informace o zpracovávání osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchovávání:

• správní řízení

• školní matrika, vzdělávání a individuální vzdělávací plány

• školní akce a výlety

• projektová činnost

• pojistné události a úrazy

• personální a mzdová agenda

• inventarizace

• provoz školní jídelny - výdejny

• příprava a uzavírání smluv

 

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

• požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů

• požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům

• požadovat opravu nepřesných osobních údajů

• požadovat vymazání osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů

• vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů

• požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a

• podat stížnost dozorovému orgánu

 

 

 

Soubory ke stažení

hlavicka
PDFoznámení pověřence60.88 KB
Copyright © 2020 Mateřská škola Eliška - Všechna práva vyhrazena
Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio