O třídě

Do třídy Broučků přicházejí nejmladší děti, které vyžadují intenzivní logopedickou péči. Logopedickým cvičením se věnujeme denně při společných aktivitách a také při individuální práci v pracovně. Z alternativních způsobů komunikace používáme VOKS (výměnný obrázkový kumunikační systém) a Makaton (znaky do řeči). Děti se během roku rovněž zdokonalují v sebeobsluze, rozvíjejí hrubou a jemnou motoriku, prohlubují své poznatky o okolním světě. Společně usilujeme o vytváření přátelské atmosféry, ve které se děti učí navazovat první vztahy se svými vrstevníky. Podporujeme zdravé sebevědomí dětí.

 

Copyright © 2020 Mateřská škola Eliška - Všechna práva vyhrazena
Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio