O třídě

Do třídy Sluníček chodí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou. Zaměřujeme se na specifické činnosti, které souvisí s předškolním vzděláváním, rozvíjíme znalosti, dovednosti, sebeobsluhu, hygienické návyky, sociální chování a přípravu na ZŠ. Specifickým úkolem je logopedická péče, která probíhá formou kolektivní péče a také individuálně v pracovně. Témata a úkoly přizpůsobujeme potřebám dětí. Péče o děti zde probíhá formou hromadných aktivit, práce ve skupinách a individuálním vzděláváním v pracovně.

 

Copyright © 2020 Mateřská škola Eliška - Všechna práva vyhrazena
Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio