O třídě

Třída Medvídků je určena dětem ve věku od 2,5 do 7 let. Paní učitelky se kromě vzdělávací práce věnují i logopedické péči, rozvíjení komunikačních dovedností, sebeobsluhy a samostatnosti a přípravě na školu. Péče o děti zde probíhá formou hromadných aktivit, práce ve skupinách a individuálního vzdělávání v pracovně, které je poskytováno zejména dětem s těžším stupněm zdravotního postižení a výrazně narušenou komunikační schopností. Všechny činnosti jsou přizpůsobeny individuálním potřebám dětí.

 

Copyright © 2020 Mateřská škola Eliška - Všechna práva vyhrazena
Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio